Regulamin cyklu warsztatów „Szkoła EKG”

 1. Warsztaty odbywają się w terminach oraz miejscach zgodnych z kalendarzem spotkań zamieszczonym na stronie cyklu www.szkolaekg.pl.
 2. Organizatorem warsztatów jest wydawnictwo naukowe Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwane dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami warsztatów są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, technicy medyczni oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na wydarzeniu, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie zgłoszenia udziału oraz uiszczenie opłaty, zgodnie z informacją na stronie internetowej cyklu, znajdującej się pod adresem www.szkolaekg.pl.
 5. Konferencja dla uczestników jest płatna.
 6. Organizator zapewnia: uczestnictwo we wszystkich warsztatach szkoleniowych; wystawie firm; materiały konferencyjne; przerwę kawową i lunch – w miejscu konferencji.
 7. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu oraz ewentualnych opłat za parking.
 8. Koszty przejazdu oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 9. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach upływa dwa dni przed wydarzeniem. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa.
 10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztatach prosimy o kontakt z Organizatorem w formie wiadomości elektronicznej na adres kontakt@evereth.pl.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 12. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas warsztatów.
 14. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbędą się warsztaty.
 15. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie warsztatów bez zgody Organizatora.

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy